PRIVACY VERKLARING Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl

Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl en haar handelsnamen gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp (2132 RN) aan de van der Burchstraat 36, hierna te noemen "Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl." hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl u over de manier waarop Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl worden aangeboden op https://clubkledingwinkel.nl/.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Persoonlijk

Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl past wat u op https://clubkledingwinkel.nl/ ziet aan op uw interesses. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

Bestelling

Voor uw bestelling heeft Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op https://clubkledingwinkel.nl/ bij een externe verkoper bestelt, geeft Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl dat doet.

Uw account

In uw account op https://clubkledingwinkel.nl/ slaat Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst & opgegeven informatie en interesses.

Klantenservice

U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via informatie@clubkledingwinkel.nl.

Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl om uw naam, adres en e- mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

Verbetering van diensten Multivos sport - Clubkledingwinkel.nl

Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl uitvoeren, geeft Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl uw kredietwaardigheid toetsen. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl deze gegevens net zoals die van andere klanten van Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl.

Social media

Op sommige plekken op https://clubkledingwinkel.nl/, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar informatie@clubkledingwinkel.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de "help"- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://clubkledingwinkel.nl/ werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl

1. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl verwerkt ten behoeve van https://clubkledingwinkel.nl/. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://clubkledingwinkel.nl/, tenzij Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Multivos Sport - Clubkledingwinkel.nl behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://clubkledingwinkel.nl/ bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://clubkledinwinkel.nl/ gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://clubkledingwinkel.nl/ in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 26-02-2021.